Miesięczne archiwum: czerwiec 2020

Sprawdzian kwalifikacyjny w Łodzi

20 czerwca 2020 r. w Łodzi odbył się sprawdzian kwalifikacyjny weryfikujący poziom sportowy zawodników tańca sportowego.

Pierwsza impreza od momentu wprowadzenia restrykcji dotyczących walki z pandemią koronawirusa pokazała, że zawodnicy przyjęli wyzwanie i pomimo tylu problemów nie tylko utrzymali, a wielu przypadkach podnieśli swój poziom wyszkolenia sportowego.

Wszyscy jesteśmy zobligowani do przestrzegania obowiązującego prawa i dlatego sprawdzian był przeprowadzony w jedynie możliwy sposób (bez udziału publiczności z utrzymaniem reżimu sanitarnego itp. restrykcji).

Przeprowadzenie sprawdzianu dało całemu środowisku namacalny dowód, że w aktualnej sytuacji jest możliwe prowadzenie współzawodnictwa sportowego w tańcu sportowym. Zarząd Polskiego Związku Tańca Sportowego w imieniu wszystkich osób zaangażowanych w organizację sprawdzianu pragnie podziękować trenerom, zawodnikom i rodzicom zawodników za współpracę przy realizacji zadania, co pozytywnie wpłynęło na zaprezentowany poziom sportowy i osobiste odczucia wszystkich uczestników (zawodników).

Na szczególne podkreślenie zasługuje pomoc władz samorządowych Miasta Łodzi, które ze zrozumieniem podeszły do specyfiki naszej dyscypliny sportu.

Życzymy miłego i zdrowego spędzenia wakacji, do zobaczenia we wrześniu na kolejnych sprawdzianach sportowych w Łodzi oraz eliminacjach Mistrzostw Polski w tańcu sportowym w Warszawie