Informacja dla klubów i zawodników

Kluby sportowe
zawodnicy niezrzeszeni
publiczne i niepubliczne placówki
kulturalne, oświatowe

Uprzejmie przypominam, że dnia 31 grudnia 2013 upływa termin zgłaszania zawodników do udziału we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym w tańcu sportowym w roku 2014.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w Mistrzostwach Świata – 12th World Championship in Modern Dance Sport  21 – 25 maja 2014 Pula, Chorwacja do dnia 10 stycznia 2014 mają obowiązek złożenia wniosku zgodnie z załączonym  regulaminem powoływania kadry.

Opłatę związkową za rok 2014 w wysokości 25 zł za zawodnika oraz opłatę międzynarodową IDF w wysokości 120 zł za zawodnika należy wpłacić na konto:

Polski Związek Tańca Sportowego
01-443 Warszawa ul. Ciołka 16/426
PKO S.A. XVI O/Warszawa 53 1240 2135 1111 0000 3870 5366

Zgłoszenia  proszę przesyłać do dnia 31.12.2013 na adresy:
biuro@pztsport.pl
oraz alamo@alamo.armia.pl lub faxem na numer: 0 – 22 877 22 58

Bardzo proszę o dotrzymanie terminu nadsyłania zgłoszeń z uwagi na bliski termin zawodów eliminacyjnych Mistrzostw Polski w Łodzi w dniu 11 stycznia 2014r.