KOMUNIKAT

WSPÓŁZAWODNICTWO KRAJOWE

Zarząd Polskiego Związku Tańca Sportowego uprzejmie informuje, że zawody ujęte w kalendarzu imprez na rok 2020, które miały być rozegrane w pierwszym półroczu zostaną rozegrane w terminie późniejszym.

Polski Związek Tańca Sportowego decyzję o wznowieniu współzawodnictwa sportowego w roku 2020 podejmie na podstawie stosownych rekomendacji naczelnych organów administracji rządowej.

Regulaminy zawodów których terminy zostaną zmienione zostaną udostępnione zainteresowanym nie później niż na 3 tygodnie przed rozegraniem zawodów.

WSPÓŁZAWODNICTWO MIĘDZYNARODOWE

Zarząd Polskiego Związku Tańca Sportowego uprzejmie informuje, że International Dance Federation zmieniła termin rozegrania 18-tych Mistrzostw Świata w tańcu sportowym.

18-te Mistrzostwa Świata w tańcu sportowym odbędą się 26-30 maja 2021 r. Marina d’Or (Hiszpania)