Kontakt

Polski Związek Tańca Sportowego
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
00-116 Warszawa

PKO S.A. XVI O/Warszawa 53 1240 2135 1111 0000 3870 5366

phone