Kontakt

Polski Związek Tańca Sportowego
ul. Ciołka 12 lok. 410
01-402 Warszawa

PKO S.A. XVI O/Warszawa 53 1240 2135 1111 0000 3870 5366

phone